Nabídka pro ZŠ9


1. Název vzdělávacího programu:

Metody konzultační práce - Supervize

2. Obsah:

V rámci supervizní podpory budou účastníci seznámeni s úvodem do supervize a následně budou mít příležitost k prozkoumání a zlepšení vztahů (se spolupracovníky, žáky či rodiči), ke zlepšení spolupráce a komunikace v týmu, k uvědomění si a řešení dlouhodobých problémů (tzv. "kostlivců ve skříni"), k prožití a prozkoumání důvodů svých úspěchů a radostí, i neúspěchů a strastí, zároveň ke snižování emočního napětí a k prevenci syndromu vyhoření. To vše pod vedením supervizora, který bude dbát na podporu vzájemných vztahů, bezpečí, a symetrickou komunikaci.

3. Vzdělávací cíl:

Vytvořit prostor pro:

  • sebereflexi a sebehodnocení vlastní práce
  • větší porozumění tomu, co dělám, jaké jsou překážky a jakou cestou efektivně pokračovat
  • celoživotní učení celého sboru včetně managementu školy
  • promyšlenou a dlouhodobou evaluaci rozvoje školy

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz