Nabídka pro ZŠ8


1. Název vzdělávacího programu:

Využití relaxačních technik při práci se stresem

2. Obsah:

Témata: relaxační techniky a jejich účinky, využití relaxačních metod ve výuce, využití relaxačních technik při práci se žáky s problémovým chováním, využití relaxačních technik v prevenci syndromu vyhoření učitele, nácvik relaxačních technik – autogenní trénink. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

3. Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky s technikami relaxace a jejich využitím ve školním prostředí
  • rozvíjet dovednosti potřebné pro práci se žáky s problémovým chováním a žáky v krizi
  • aktivizovat vlastní zdroje pro práci se stresem ve školním prostředí
  • nácvik konkrétních relaxačních cvičení

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

1 h. - relaxační techniky a jejich účinky, využití relaxačních metod ve výuce,

1 h. - využití relaxačních technik při práci se žáky s problémovým chováním

1 h. využití relaxačních technik v prevenci syndromu vyhoření učitele

1 h. - nácvik relaxačních technik – autogenní trénink

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz