Nabídka pro ZŠ7

1. Název vzdělávacího programu:

Syndrom vyhoření a jak mu předcházet – psychohygiena pro učitele

2. Obsah:

Témata: syndrom vyhoření – příznaky, fáze a následky, rizikové faktory (osobnostní, sociální a pracovní faktory), testování rizika vyhoření u jednotlivce, prevence vyhoření na pracovní, osobní a vztahové úrovni, aktivizace vnitřních zdrojů, práce se stresem, možnosti využití relaxačních technik. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady, cvičeními a simulacemi.

3. Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky s problematikou syndromu vyhoření
  • identifikovat osobní rizikové faktory
  • posoudit vlastní zdroje a možnosti v prevenci syndromu vyhoření
  • vyzkoušet si konkrétní techniky práce se stresem
  • seznámit se s relaxačními technikami a možnostmi jejich využití

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

2 h. - syndrom vyhoření – příznaky, fáze a následky, rizikové faktory (osobnostní, sociální a pracovní faktory), testování rizika vyhoření u jednotlivce,

2 h. - prevence vyhoření na pracovní, osobní a vztahové úrovni, aktivizace vnitřních zdrojů, práce se stresem, možnosti využití relaxačních technik

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz