Nabídka pro ZŠ6

1. Název vzdělávacího programu:

Spolupráce s rodinou a komunikace s institucemi při prevenci mimořádných událostí

2. Obsah:

Témata: krizové situace a mimořádné události v rodině jako zdroj krize ve školním prostředí, vztah rodič-škola, možnosti a limity v komunikaci s rodiči žáka, komunikace s dalšími institucemi v prevenci mimořádných události ve škole (SPOD, PPP, SPC, PČR atd.), síť důležitých institucí. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

3. Vzdělávací cíl:

  • pojmenovat možné krizové situace v rodině a jejich odraz ve školním prostředí
  • podpořit účastníky v efektivní symetrické komunikaci s rodiči žáka
  • získat informace o síti institucí při prevenci a řešení mimořádné události ve škole, včetně typů a možností, jak s jednotlivými institucemi jednat

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

1 h. - krizové situace a mimořádné události v rodině jako zdroj krize ve školním prostředí

1 h. vztah rodič-škola, možnosti a limity v komunikaci s rodiči žáka

2. h - komunikace s dalšími institucemi v prevenci mimořádných události ve škole (SPOD, PPP, SPC, PČR atd.), síť důležitých institucí.

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz