Nabídka pro ZŠ45


Název vzdělávacího programu :

Rozvíjíme finanční gramotnost – metodická dílna

Obsah:

Metodická dílna volně navazuje na seminář „Rozvíjíme finanční gramotnost – metodické postupy" a bude dále rozvíjet témata: příjmy a výdaje domácnosti, náklady na bydlení, slevy a marketingové triky, úvěry a půjčky, bankovní produkty (spořící a investiční apod.), postoje při nakládání s penězi, i další navazující témata. Účastníci v rámci dílny dílny na základě již představených metodických postupů, které rozvíjejí finanční gramotnost, připraví individuálně či v malých skupinách aplikace představených postupů do konkrétních předmětů a poskytnou i získají na připravené postupy podpůrnou zpětnou vazbu; pozornost bude věnována také způsobům, jak rozvíjet finanční gramotnost ve výuce průřezově - napříč jednotlivými předměty, vzdělávacími oblastmi či průřezovými tématy (matematika a její aplikace, člověk a společnost, výchova k občanství, mediální výchova, v rámci projektových aktivit apod.).

Vzdělávací cíl:

  • identifikovat jednotlivé dovednosti potřebné ke správě osobních financí v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové
  • na praktických příkladech si vyzkoušet (i jen představit) různé možnosti - jak rozvíjet finanční gramotnost
  • vytvořit seznam doporučení pro využívání představených metodických postupů
  • vytvořit aplikace představených postupů - jak rozvíjet finanční gramotnost
  • získat na takto připravený metodický postup podpůrnou zpětnou vazbu

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 2.stupně ZŠ

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz