Nabídka pro ZŠ44


Název vzdělávacího programu :

Rozvíjíme finanční gramotnost – metodické postupy

Obsah:

V rámci semináře získají účastníci metodické náměty pro rozvíjení finanční gramotnosti, a to v oblasti orientace žáků ve správě osobních financí nejen v oblasti peněžní, ale i cenové a rozpočtové. Seminář představuje tuto problematiku jako soubor konkrétních znalostí, dovedností a postojů nezbytných pro každodenní nakládání s osobními financemi. V rámci setkání se účastníci seznámí s praktickými příklady metod a metodických postupů založených na třífázovém modelu učení. Konkrétními tématy budou:příjmy a výdaje domácnosti, náklady na bydlení, slevy a marketingové triky, úvěry a půjčky, bankovní produkty (spořící a investiční apod.), postoje při nakládání s penězi.

Vzdělávací cíl:

  • definovat pojem finanční gramotnost
  • pojmenovat důvody proč, kde a kdy tuto gramotnost rozvíjet
  • identifikovat jednotlivé dovednosti potřebné ke správě osobních financí v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové
  • na praktických příkladech si vyzkoušet způsoby a prostředky, jak rozvíjet finanční gramotnost
  • vytvořit seznam doporučení pro využívání představených metodických postupů

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 2.stupně ZŠ

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz