Nabídka pro ZŠ43


Název vzdělávacího programu :

Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost – informační exploze

Obsah:

V rámci tohoto semináře prozkoumáme, jakým způsobem dnešní žáci nakládají s informacemi, proč se tento způsob liší od způsobu nakládání s informacemi v jiných generacích, jaké jsou hlavní příčiny a důsledky tohoto stavu; jak reagovat, jaké postoje jsou efektivní při zvědomování potřeby žáků se s informacemi nejen setkat, ale i jim rozumět, zhodnotit, posoudit jejich význam a relevanci, zapamatovat si je; v rámci semináře budou mít účastníci příležitost sdílel své zkušenosti s touto problematikou a zároveň si vyzkoušet osvědčené postupy, jak lze výše uvedená témata využívat v běžné školní praxi. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • analyzovat východiska a způsoby nakládání s informacemi v historii a dnes
  • sdílet své zkušenosti - jak žákům zvědomovat hodnotu (smysl, význam) informací v době informační exploze
  • vyzkoušet si některé možnosti, jak s informacemi nakládat
  • naplánovat inovativní postupy - aplikovat představené metody v různých předmětech
  • získat zpětnou vazbu na takto připravené metodické postupy

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz