Nabídka pro ZŠ4

1. Název vzdělávacího programu:

Jak zvládnout mimořádné situace ve školním prostředí II.

2. Obsah:

Mimořádné situace ve škole způsobené žáky – typy rizikového chování dětí a mládeže, následky rizikového chování ve školním prostředí, rozsah vlivu mimořádné situace (krize jednoho žáka, tragédie postihující školní třídu, skupinu žáků či celou školu), krizová intervence ve škole – postup, limity, rizika, práce s třídním kolektivem při mimořádné situaci ve škole, komunikace s rodiči a dalšími institucemi při mimořádné situaci ve škole. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

3. Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky s typy rizikového chování dětí a mládeže
  • na základě zkušeností účastníků vytvořit přehled možných následků a rizikových situací ve školním prostředí vyplývající z chování žáků
  • zvědomit rizika a limity krizové intervence při mimořádné situaci ve školním prostředí
  • pomocí praktických nácviků modelovat/simulovat práci s třídním kolektivem při mimořádné situaci ve škole

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

1 h. - typy rizikového chování dětí a mládeže, následky rizikového chování ve školním prostředí

1 h. - rozsah vlivu mimořádné situace (krize jednoho žáka, tragédie postihující školní třídu, skupinu žáků či celou školu)

2 h. - krizová intervence ve škole – postup, limity, rizika, práce s třídním kolektivem při mimořádné situaci ve škole, komunikace s rodiči a dalšími institucemi při mimořádné situaci ve škole.

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz