Nabídka pro ZŠ3

1. Název vzdělávacího programu:

Jak zvládnout mimořádné situace ve školním prostředí I.

2. Obsah:

Mimořádné situace ve škole – přírodní x antropogenní mimořádné situace, krizový plán ve škole, úloha učitele při mimořádné situaci, děti při mimořádné situaci, modelování krizových situací. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

3. Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky s typologií mimořádných situací ve škole
  • na základě zkušeností účastníků revidovat krizový plán pro vybrané mimořádné situace ve škole
  • modelovat/simulovat mimořádné situace a jejího řešení
  • posílit kompetence účastníků při řešení mimořádné situace ve škole
  • posoudit možnosti a limity v chování žáků při mimořádné situaci
  • seznámit účastníky s rizikovým chováním dětí a mládeže způsobeným mimořádnými situacemi ve škole

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

1 h. - přírodní x antropogenní mimořádné situace

1 h. - krizový plán ve škole, úloha učitele při mimořádné situaci, děti při mimořádné situaci

1 h. - modelování krizových situací a postupu řešení

1 h. - mimořádné situace způsobené žáky – rizikové chování dětí a mládeže

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz