Nabídka pro ZŠ25


Název vzdělávacího programu :

Jak vytvářet podnětné prostorové a materiální prostředí ve výuce

Obsah:

Jak vytvářet podnětné prostorové a materiální prostředí - témata: složky prostorového a materiálního prostředí, uspořádání učebny a výukových prostor, práce se zdroji, vnějšími partnery a institucemi, standardy ISSA pro podnětné prostředí, podnětné prostředí x efektivita učení, vztah podnětného prostorového a materiálního prostředí s podnětným sociálně – komunikativním prostředím. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • na základě zkušeností účastníků vytvořit seznam doporučení pro utváření podnětného materiálně prostorového prostředí
  • seznámit s metodikou programu „Začít spolu" – s důrazem na podporu podnětného prostředí a prací v centrech aktivit
  • pomocí praktických příkladů analyzovat část mezinárodních standardů ISSA týkající se podnětného prostředí
  • posoudit vztah podnětného materiálně prostorového prostředí a výsledků vzdělávání

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz