Nabídka pro ZŠ23


1. Název vzdělávacího programu:

Rozvoj čtenářství - inovativní přístupy k vedení záznamů o četbě

2. Obsah:

V rámci semináře se budeme věnovat tématům: čtenář, čtenářství, vnější a vnitřní faktory ovlivňující rozvoj čtenářství, vedení záznamů čtenáře (čtenářské portfolio), možnosti práce s přečtenou knihou, ukázka práce se Zápisníkem knihomolíka (inovativní alternativa k vedení čtenářského deníku využívající metody práce s textem směřující k rozvoji čtenářských kompetencí). V rámci semináře budeme využívat různé metody práce s textem a ukázky možností, jak jich mohou žáci i učitelé využívat k vedení záznamů o četbě. Seminář bude veden tak, aby každý účastník získal praktické náměty jak rozvíjet čtenářství žáků, se kterými pracuje.

3. Vzdělávací cíl:

  • pojmenovat proč a jak rozvíjet čtenářství žáků
  • představit a analyzovat faktory ovlivňující rozvoj čtenářství
  • seznámit se s možnostmi, které přináší vedení čtenářského portfolia
  • pomocí ukázek práce s textem i vyzkoušet rozmanité možnosti práce s přečtenou knihou

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz