Nabídka pro ZŠ22


1. Název vzdělávacího programu:

Co nám může pomoci při přechodu žáků z 1. stupně na 2. stupeň ZŠ

2. Obsah:

V rámci semináře prozkoumáme příležitosti i překážky, které žákům stojí v cestě při přechodu z jednoho stupně ZŠ na druhý. Svou pozornost zaměříme na možnosti, jak posílit shody a eliminovat rozdíly 1. a 2. stupně v plně organizovaných základních školách, porovnáme skryté osnovy a kurikulum obou stupňů. V rámci moderované diskuse budeme „ladit" požadavky: v oblasti učení např. náročnost a množství učiva, souběh požadavků různých předmětů, vyšší organizační nároky – spojené např. se střídáním učitelů, přecházením mezi různými učebnami, případně s přechodem do jiné budovy, dojížděním do jiné obce; adaptace na nové sociální a organizační prostředí, profil absolventa 1. stupně ZŠ apod. Budeme také hledat odpovědi na otázky: Jak využít poznatků pedagogů 1. stupně při práci s žáky na počátku 2. stupně ZŠ? Čím se můžeme vzájemně inspirovat? Seminář je určen pro učitele z jedné školy.

3. Vzdělávací cíl:

  • podpořit účastníky v sebereflexi své práce
  • zprostředkovat a řídit diskusi pedagogů na sebe navazujících stupňů vzdělávání
  • vytvořit podmínky pro prohloubení efektivní spolupráce pedagogů
  • diskutovat kontinuitu vzdělávání a nastavit pravidla spolupráce pedagogů obou stupňů ZŠ

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz