Nabídka pro ZŠ21


1. Název vzdělávacího programu:

Otevíráme dveře do výuky - Management změny

2. Obsah:

V rámci semináře budeme společně zkoumat odpovědi na zásadní otázky spojené s plánování změn ve škole a výuce: proč něco měnit, co z toho kdo bude mít a jaká rizika je třeba v procesu změny ošetřit? Účastníci semináře budou mít příležitost na třech modelových příkladech nezdařeného zavádění změn analyzovat důvody těchto nezdarů, získají nabídku efektivních postupů při vedení a řízení změn, a dále prozkoumají specifika vedení a řízení změn ve školním prostředí. Seminář mj. otevírá příležitost nastavit/zavést/podpořit systém vzájemných náslechů učitelů/kolegů ve výuce a uvolnit vnitřní zdroje sborovny (nebo její části) při vzájemné podpoře a učení.

3. Vzdělávací cíl:

  • rozlišit mezi postupy při vedení a při řízení změn
  • posoudit důvody neúspěchu při vedení a řízení změn na základě reálných příběhů ze školní praxe
  • navrhnout vlastní postup při vedení a řízení vybraných změn
  • porovnat svůj postup se zásadami managementu změny
  • pojmenovat rizika a chyby při vedení změn
  • naplánovat vedení a řízení konkrétní změny se zohledněním specifik ve svém školním prostředí

4. Hodinová dotace:

8 hodin

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz