Nabídka pro ZŠ20

 

1. Název vzdělávacího programu:

Otevíráme dveře do výuky - Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?

2. Obsah:

V rámci semináře budeme společně zkoumat odpovědi na otázky: Jaké strategie a postupy ovlivňují vzdělávací výsledky žáků? Kterým strategiím a postupům věnujeme ve školách pozornost a jaká je jejich efektivita? Jaké odpovědi na předešlé otázky nabízejí zahraniční výzkumy? Zvláštní pozornost budeme věnovat výsledkům, které zveřejnil J. Hattie ve své knize "Visible Learning for Teachers. Maximazing Impact on Learning" (2012). Budeme se zabývat strategiemi, které jsou ovlivnitelné z pohledu celého školského systému (např.: úpravy počtů žáků ve třídách), ale především strategiemi realizovatelnými na úrovni jednotlivých škol či tříd (přímá výuka studijních dovedností, vytvářejí pojmových map žáky a používání grafických organizérů, vysoká očekávání a autonomie žáka apod.). Seminář otevírá příležitost nastavit/zavést/podpořit systém vzájemných náslechů učitelů/kolegů ve výuce a uvolnit vnitřní zdroje sborovny (nebo její části) při vzájemné podpoře a učení.

3. Vzdělávací cíl:

  • podpořit účastníky v sebereflexi své práce
  • porovnat své předpoklady o efektivitě opatření na podporu zlepšení výsledků žáků se zahraničními výzkumy
  • analyzovat postupy, které přinášejí větší efektivitu výuky
  • identifikovat pro sebe aktuální postupy a strategie
  • naplánovat, jak identifikované postupy a strategie ve své praxi cíleně používat/podporovat
  • rozvíjet dovednosti účastníků poskytovat si vzájemně cílenou a podpůrnou zpětnou vazbu na svou práci

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz