Nabídka pro ZŠ2

1. Název vzdělávacího programu:

Jak pracovat ve školním prostředí se žákem v krizi

2. Obsah:

Jak pracovat ve školním prostředí se žákem v krizi - témata: možnosti a kompetence učitele při práci se žákem v krizi – specifika, rizika a limity, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, modelace konkrétních postupů při práci s dítětem v krizi. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

3. Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky se specifiky práce s žákem v krizi
  • rozvíjet komunikační dovednosti účastníka při práci s žákem v krizi
  • posílit kompetence učitele při řešení krizové situace ve škole
  • identifikovat rizika a limity práce s žákem v krizi ve školním prostředí
  • vyzkoušet si modelaci krizové komunikace s žákem

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

2 h. - možnosti a kompetence učitele při práci se žákem v krizi – specifika, rizika a limity, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi

2 h. - modelace konkrétních postupů při práci s dítětem v krizi.

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz