Nabídka pro ZŠ19


1. Název vzdělávacího programu:

Otevíráme dveře do výuky – na co se chci v tomto období zaměřit?

2. Obsah:

Společně se budeme zabývat problematikou plánování svého profesního rozvoje. V rámci semináře si položíme otázky: Na co se chci ve výuce v tomto školním roce/období zaměřit? Jaké jsou moje profesní cíle? Jaké jsou moje silné stránky? Co chci ve své výuce posílit/změnit/dále rozvíjet a proč? Jaké možnosti k tomu mám? Apod. Účastníci budou mít příležitost s pomocí připraveného evaluačního nástroje reflektovat své profesní cíle a zaměření, a také v bezpečném/nehodnotícím prostředí naplánovat kroky, které by chtěli uskutečnit v následujících měsících, aby svých cílů dosáhli. Seminář otevírá příležitost nastavit/zavést/podpořit systém vzájemných náslechů učitelů/kolegů ve výuce a uvolnit vnitřní zdroje sborovny (nebo její části) při vzájemné podpoře a učení.

3. Vzdělávací cíl:

  • seznámit se s různými možnostmi, jak lze reflektovat práci učitele
  • reflektovat svou výuku a vytvořit si plán dalšího rozvoje
  • rozvíjet dovednosti účastníků poskytovat si vzájemně cílenou a podpůrnou zpětnou vazbu na svou práci

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz