Nabídka pro ZŠ18


1. Název vzdělávacího programu:

Otevíráme dveře do výuky – jak užitečně pozorovat cizí práci?

2. Obsah:

Společně se budeme zabývat problematikou pozorování práce učitele a podpory podmínek, které by měly být splněny, aby zpětná vazba z takového pozorování byla smysluplná, efektivní a bezpečná. Prozkoumáme, co by se mělo stát/dít před – při - a po pozorování daného učitele/kolegy přímo při jeho práci s žáky. Na příkladech videozáznamů ze tříd budeme posilovat schopnost dodržovat zásady cílené a bezpečné zpětné vazby. Budeme se zabývat tématy: zakázka pro pozorování, způsoby dotazování, nevyžádané rady a jejich rizika, popisný jazyk, etické zásady apod. Seminář otevírá příležitost nastavit/zavést/ podpořit systém vzájemných náslechů učitelů/kolegů ve výuce a uvolnit vnitřní zdroje sborovny (nebo její části) při vzájemné podpoře a učení.

3. Vzdělávací cíl:

  • společně vyvodit zásady pro pozorování a reflexi práce učitele
  • modelovat pozorování práce učitele s využitím těchto zásad a reflektovat své prožívání a stereotypy
  • porovnat různé možnosti, jak pozorování provádět s ohledem na efektivitu a smysl takového konání
  • rozvíjet dovednosti účastníků poskytovat si vzájemně cílenou a podpůrnou zpětnou vazbu na svou práci

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz