Nabídka pro ZŠ17


1. Název vzdělávacího programu:

Žákovská portfolia – jak na ně?

2. Obsah:

Společně se budeme zabývat problematikou žákovských portfolií, především jejich smyslem a účelem. Budeme portfolia rozlišovat podle různých hledisek – podle účelu na formativní (zaměřená na proces učení) a sumativní (zaměřená na výsledek učení), podle obsahu (zda obsahují všechny práce nebo obsahuje pouze výběr prací) a podle způsobu výběru (zda věci k založení vybírá žák nebo učitel). Na základě těchto hledisek si společně popíšeme, co by měla obsahovat nejčastěji využívaná portfolia - pracovní, dokumentační a prezentační, ale také to, jak s portfolii průběžně pracovat, aby sloužila jako vodítko pro žákovo sebehodnocení a plánování osobního rozvoje. Každý účastník dostane příležitost si naplánovat zavedení vybraného portfolia do své praxe.

3. Vzdělávací cíl:

  • popsat různé typy portfolií včetně pojmenování cílů, které mají naplňovat
  • vysvětlit, k čemu slouží jednotlivé typy portfolií a jak se s nimi pracuje
  • uvést konkrétní příklady, jak s vybraným typem portfolia pracovat, porovnat výhody a nevýhody takových postupů
  • vytvořit plán, jak zavést vybraný typ portfolia do své praxe

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz