Nabídka pro ZŠ16


1. Název vzdělávacího programu:

Tvorba třídních pravidel a nakládání s nimi

2. Obsah:

Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Na tomto setkání společně prozkoumáme, jak vést žáky k tomu, aby si aktivně a s vědomím smysluplnosti nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a mohli se efektivně zapojovat do všech školních činností. Také si ukážeme, jak s těmito pravidly průběžně pracovat a nakládat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence, aby se s pomocí takto nastavených a používaných pravidel učili respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Prozkoumáme i bariéry, které dobře vytvořená pravidla znehodnocují.

3. Vzdělávací cíl:

  • vlastními slovy popsat, jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo
  • pojmenovat, jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly
  • nastavit kritéria pro posuzování třídních pravidel
  • analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel
  • popsat, co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy
  • popsat, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel
  • navrhnout, jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly, jak je průběžně revidovat, aktualizovat a doplňovat

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz