Nabídka pro ZŠ15


1. Název vzdělávacího programu:

Jak budovat školní a třídní klima

2. Obsah:

V rámci semináře budou mít účastníci příležitost prozkoumat, jak by mohlo vypadat prostředí, ve kterém se žákům dobře učí z hlediska sociálně komunikativního, ale také to, v čem spočívá efektivní komunikace se žáky i mezi žáky. Porovnáme různé komunikační strategie užívané ve škole a budeme je analyzovat z pohledu jejich potenciálu - jak pozitivně ovlivňovat třídní a školní klima. Zvláštní pozornost budeme věnovat komunikaci hodnotícím a popisným jazykem. Prozkoumáme své prožitky i prožitky druhých spojené s prožíváním konfliktních situací a budeme rozvíjet dovednosti kongruentního a partnerského jednání (např. schopnost používat tzv. "JÁ - zprávy"), zvědomovat jejich jejich výhody a případná rizika, hledat různé alternativy jednání v různých typech konfliktních situací.

3. Vzdělávací cíl:

  • popsat, co vše přispívá k podpoře bezpečného klimatu ve třídě a ve škole
  • porovnat hodnotící a popisný způsob komunikace
  • vyzkoušet si různé komunikační strategie a identifikovat v nich ty, které napomáhají předcházet konfliktům a konflikty efektivně zvládat

4. Hodinová dotace:

8 hodin

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz