Nabídka pro ZŠ14


1. Název vzdělávacího programu:

Individualizace a vnitřní motivace žáků – jak na ně!

2. Obsah:

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se účastníci semináře seznámí se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti a tempo každého žáka, a cestami, které vedou k rozvoji vnitřní motivace žáků k učení. V rámci semináře budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k diferenciaci výuky s důrazem na dovednost znát a umět poznávat své žáky (např. z hlediska jejich učebních stylů, gramotností, inteligencí ap.). Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.

3. Vzdělávací cíl:

  • vlastními slovy definovat pojmy diferenciace a individualizace ve vzdělávání
  • rozlišit vnější a vnitřní diferenciaci
  • pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby diferencoval výuku
  • analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k diferenciaci
  • pojmenovat rozdíl mezi vnitřní a vnější motivaci žáků k učení
  • pojmenovat, co rozvíjí vnitřní motivaci žáků k učení vč. aplikací do praxe

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

Učitelé 1. stupně ZŠ

Učitelé 2. stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz