Nabídka pro ZŠ10


1. Název vzdělávacího programu:

Metody konzultační práce - Koučování

2. Obsah:

Po teoretickém úvodu do problematiky bude podpora pro účastníky zaměřena na stanovování a dosahování profesních cílů, na pojmenovávání a řešení problémů a překonávání překážek bránících v dosahování cílů (individuální častěji, nebo skupinové), na trvalé zvyšování řídících kompetencí účastníků, na zvyšování efektivity práce, na kontinuální podporu při řešení problémů. To vše pod vedením kouče, který bude dbát na podporu vzájemných vztahů, bezpečí, a symetrickou komunikaci.

3. Vzdělávací cíl:

Vytvořit prostor pro:

  • sebereflexi a sebehodnocení vlastní práce
  • větší porozumění tomu, co dělám, jaké jsou překážky a jakou cestou efektivně pokračovat
  • celoživotní učení managementu školy
  • promyšlenou a dlouhodobou evaluaci rozvoje školy

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz