Nabídka pro ZŠ

1. Název vzdělávacího programu:

Základy krizové intervence ve školním prostředí

2. Obsah

Základy krizové intervence ve školním prostředí – témata: krize a její fáze, typy krize, projevy dítěte v krizi, nejčastější obranné mechanismy dítěte v krizi, možné krize ve školním prostředí s ohledem na vývojová období dítěte – nejčastější krize dětí. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

3. Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky s teorií krize a krizové intervence
  • seznámit účastníky s projevy dítěte v krizi pohledem vývojové psychologie
  • identifikovat nejčastější krizové situace ve školním prostředí
  • posílit kompetence učitele při řešení krizové situace
  • získat zpušenost s užíváním obecného modelu řešení krizové situace

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

2 h. - krize a její fáze, typy krize,

1 h. - projevy dítěte v krizi, nejčastější obranné mechanismy dítěte v krizi,

1 h. - možné krize ve školním prostředí s ohledem na vývojová období dítěte – nejčastější krize dětí

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz