Nabídka pro MŠ13


1. Název vzdělávacího programu:

MS Powerpoint – nástroj učitele

2. Obsah:

Vzdělávací program nabízí účastníků posílení dovedností v práci s pokročilými funkcemi MS PowerPointu. Učí se vytvořit a nastavit si pracovní prostředí dle vlastní potřeby, pracují s automatickými tvary, ozdobnými nápisy, s barevnými schématy, pozadím, předlohami nadpisů, podkladů, snímků, poznámek a dalšími pokročilejšími funkcemi. Osvojí si propojování obsahů dokumentů, práci se zvukem a videosekvencemi a definují základní ovládací prvky prezentace.

Účastníci samostatně sestaví prezentaci za supervizní práce lektora. Obsahem prezentace jsou jejich oborová témata. Takto sestavenou prezentaci odprezentují ostatním účastníkům, čímž sdílejí své nápady a získávají na ně zpětnou vazbu. Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači

Témata výuky:

barevná schémata, předlohy nadpisů, snímků, podkladů a poznámek, načítání snímků z externích zdrojů, vložení objektů, vložení akcí pod texty a objekty, tlačítka akcí, vlastní prezentace, animace objektů snímku, komentáře, týmová práce: sledování změn (revize), směrování, práce s multimédii, vložení zvuku a videa, determinanty tvorby prezentace a její předvádění - tipy a triky, motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt.

3. Vzdělávací cíl:

Hlavním vzdělávacím cílem semináře je naučit účastníky používat pokročilejší funkce prezentačního nástroje MS PowerPoint v práci pedagoga. Seznámit účastníky se základními pojmy a dovednostmi, jejichž osvojení jim umožní efektivně využívat MS PowerPoint v profesním i osobním životě.

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz