Nabídka pro MŠ12


1. Název vzdělávacího programu:

MS Excel – nástroj učitele

2. Obsah:

Vzdělávací program nabízí účastníků posílení dovedností v práci s tabulkovým editorem MS Excel. Učí se využívat jeho komplexní funkce a pokročilejší nástroje, které aplikují do nejrůznějších situací vyskytujících se v práci učitele. Účastníci obdrží od lektora nabídku situací – např. tabulka pro zpracování dat výkonů žáků, pracovní listy s analýzou dat, různé formy testování a další. Do představených forem aplikují svá oborová témata. Takto sestavené materiály prezentují ostatním účastníkům, čímž sdílejí své nápady a získávají na ně zpětnou vazbu. Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači.

Témata výuky:

vytváření komplexních vzorců, vnořené funkce, grafická interpretace dat – podmíněné formátování, rozšířené formátování grafů, načtení dat z externích zdrojů, úprava importovaných dat, filtrování dat

3. Vzdělávací cíl:

Hlavním vzdělávacím cílem semináře je naučit účastníky používat pokročilejší nástroje tabulkového editoru MS Excel v práci pedagoga. Seznámit účastníky se základními pojmy a dovednostmi, jejichž osvojení jim umožní efektivně využívat MS Excel v profesním i osobním životě.

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz