Nabídka pro MŠ11


1. Název vzdělávacího programu:

MS Word – nástroj učitele

2. Obsah:

Vzdělávací program nabízí účastníků posílení dovedností v práci s textovým editorem MS Word. Učí se vytvořit dokument, stavět strukturu dokumentu např. tvorbou oddílů. Pracují s formátováním s využitím stylů, tvoří styly vlastní, vkládají různé objekty, editují záhlaví a zápatí, využívají jiných automatizovaných funkcí a pracují s dalšími pokročilými nástroji textového editoru.

Účastníci obdrží od lektora nabídku situací – např. aplikační úkol pro samostatnou práci žáků, pracovní list, pracovní list se schématem, dokument pro testování, výkladové učební materiály a další. Do představených forem aplikují účastníci svá oborová témata. Takto sestavené dokumenty prezentují ostatním účastníkům, čímž sdílejí své nápady a získávají na ně zpětnou vazbu. Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači.

Témata:

principy základní logiky ovládání MS Office Wordu, vytvoření dokumentu, použití šablon dokumentu, základní formátování dokumentu založené na stylech, vkládání objektů – obrázky, tabulky, textová pole, rovnice, záhlaví, odkazy, revize dokumentů a komentáře, rozložení dokumentu, úprava dokumentu pro tisk nebo elektronické publikování

3. Vzdělávací cíl:

  • Hlavním vzdělávacím cílem semináře je naučit účastníky používat pokročilejší nástroje textového editoru MS Word v práci pedagoga
  • Seznámit účastníky se základními pojmy a dovednostmi, jejichž osvojení jim umožní efektivně využívat MS Word v profesním i osobním životě.

4. Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz