Nabídka pro SŠ9

Název vzdělávacího programu:

Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt – co to je projekt?

Obsah:

Co je to projektové vyučování – rozdíly mezi projektovým vyučováním a integrovanou tematickou výukou, hlavní znaky, definice různých autorů, příklady ze škol, různé typy projektů (projekt jako integrovaná tematická výuka, simulace, řešení problému, projekt založený na nosných myšlenkách, projekt podle Gardnera), příklady projektů a jejich analýza. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • pojmenovat základní znaky projektů¨
  • pojmenovat rozdíl mezi integrovanou tematickou výukou a projektovou výukou
  • analyzovat příklady projektů ze škol
  • porovnat různé přístupy k tvorbě projektů
  • analyzovat a porovnat jednotlivé typy projektů

Hodinová dotace:

5 hodin

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz