Nabídka pro SŠ6


Název vzdělávacího programu :

Metody aktivního učení – simulace a hraní rolí

Obsah:

Účastníci se seznámí s příklady simulačních aktivit a s metodami hraní rolí (využívanými mj. i v dramatické výchově) a v rámci semináře se budou zabývat tématy: simulace a hraní rolí - jejich zákonitosti, třífázový model učení v představených postupech a jejich cíle, nástroje učitele pro vedení simulací, simulace jako projekt, příklady hodnocení žáků s využitím simulací a hraním rolí - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • seznámit se s příklady simulačních metod i s metodami hraní rolí
  • vyzkoušet si v roli žáků lekci naplánovanou pomocí třífázového modelu učení s využitím těchto metod, reflektovat její průběh a způsob vedení
  • identifikovat nejčastějších potíže při implementaci těchto metod a vytvořit seznam doporučení pro minimalizaci těchto obtíží
  • vytvořit aplikace těchto metod učení do konkrétních předmětů

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz