Nabídka pro SŠ39


Název vzdělávacího programu:

On-line nástroje – podpora projektové výuky

Obsah:

Pedagogové prostřednictvím praktického semináře budou pracovat ve třech částech. V první se budou věnovat on-line myšlenkové mapě. Naučí se ji vytvářet, upravovat, sdílet s ostatními a spolupracovat na její aktualizaci. V druhé části se naučí vytvářet Ganttův graf. Vytvářet a upravovat „časové" schéma projektu a sdílet aktualizace grafu ve svém projektovém týmu. Třetí část bude věnována on-line prezentacím, kde se účastníci semináře naučí pracovat s on-line nástroji pro tvorbu prezentací, sdílet a publikovat prezentace ostatním kolegům v pracovním týmu, či vytvářet originální prezentace postavené na principu zoomování.

Vzdělávací cíl:

  • využívat on-line nástroje podporující projektovou výuku – on-line myšlenkové mapy, on-line Ganttův graf, on-line prezentace

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz