Nabídka pro SŠ38


Název vzdělávacího programu:

Mentoring - nástroj profesního růstu – praxe

Obsah:

Tento praktický výcvik má tři části: cílem první z nich je identifikovat zakázku, tedy oblast – téma a především záměr a cíl, kterého chce nebo chtějí účastníci dosáhnout. Podpora je určena pro jednotlivce a malé skupiny účastníků, kteří mají (nebo chtějí identifikovat) svůj záměr, jak dále v každodenní praxi rozvíjet kvalitu své pedagogické práce. V rámci této fáze bude věnována pozornost úvodním fázím GROW modelu. Druhá část spočívá v tom, že jeden z účastníků pro lektora (popř. ostatní účastníky) připraví příležitost navštívit jej ve výuce a ukázat, jakým způsobem v tuto chvíli rozvíjí své pedagogické dovednosti a jak naplňuje plán svého profesního rozvoje a směřuje k cílům. Úkolem pozorovatelů je sledovat to, co bylo identifikováno v první části výcviku a vést o tom evidenci pomocí předem připraveného záznamového archu. Po ukončení této fáze následuje třetí, a to dokončení GROW modelu – vydefinování příležitostí pro další rozvoj účastníka/ů a vytvoření/upřesnění plánu dalšího profesního rozvoje.

Vzdělávací cíl:

  • prakticky využít principy a fáze mentoringu pro svůj profesní rozvoj
  • identifikovat cíle profesního rozvoje
  • mapovat svou pedagogickou praxi a reflektovat ji
  • vytvořit soubor příležitostí pro profesní rozvoj k naplnění identifikovaného cíle
  • vytvořit či upravit plán profesního rozvoje
  • rozvíjet dovednosti účastníků potřebné k využívání mentoringu

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz