Nabídka pro SŠ37


Název vzdělávacího programu:

Mentoring - nástroj profesního růstu

Obsah:

Seminář si klade za cíl představit mentoring jako účinný nástroj pro reflexi vlastní práce a bezpečné plánování osobního profesního rozvoje. Účastníci budou mít příležitost porozumět hlavním principům a nástrojům mentoringu a některé z nich si prakticky vyzkoušet. Tématy semináře jsou:GROW model, efektivní komunikační strategie, kritéria a indikátory hodnocení pedagogické práce, zóna nejbližšího vývoje, principy pozorování a poskytování podpůrné zpětné vazby.

Vzdělávací cíl:

  • pojmenovat výhody a nároky přímé podpory učitele či vedoucího pracovníka od externího konzultanta
  • představit nástroje mentoringu (model GROW, efektivní komunikační strategie - popisný jazyk, kladení otevřených otázek, zrcadlení apod.)
  • prakticky si vyzkoušet principy a fáze mentoringu
  • uvést různé způsoby práce s kritérii hodnocení kvality práce učitele (vedoucího pracovníka) ve vztahu k efektivnímu plánování profesního rozvoje
  • rozvíjet dovednosti účastníků potřebné k využívání mentoringu

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz