Nabídka pro SŠ33


Název vzdělávacího programu:

Jak vést žáky k smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit – II.

Obsah:

Účastníci budou prozkoumávat příklady metodických postupů spojených s hodnocením a sebehodnocením žáků a jejich aplikace – tématy semináře budou: popisná zpětná vazba, příklady rozvíjení a hodnocení kompetencí (ústní prezentace přečtené knihy, výpisky z textu, prezentace plakátu, skupinová práce...) příklady grafických a jiných reflektivních technik, odhad vlastních možností žáka a kompetence k učení, kritéria hodnocení a sady kritérií obsahu výuky, využití různých typů portfolií k hodnocení práce a výsledků žáka. Tento seminář je určen pro účastníky 1. části semináře i pokročilejší účastníky.

Vzdělávací cíl:

  • vytvořit příležitost pro trénink toho, jak žákům poskytovat popisnou zpětnou vazbu
  • na příkladech ukázat a reflektovat jak efektivně žáky hodnotit na základě předem daných kritérií hodnocení
  • podpořit učitele při efektivní práci s chybou žáka
  • vyzkoušet si různé typy hodnotících nástrojů (včetně portfolií) a reflektovat jejich využití ve výuce

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz