Nabídka pro SŠ30


Název vzdělávacího programu:

Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt – kroky tvorby projektu

Obsah:

Kroky tvorby projektu –východiska tvorby projektu, co by v projektu nemělo chybět, cíle projektu – kompetenční a oborové ve vztahu k očekávaným výstupům v ŠVP, plánování pozpátku – tedy od cílů výuky, pomocí důkazu o učení, stanovení kritérií hodnocení, výběr vhodných metod a forem práce k dosažení cílů, průběžná reflexe a zpětná vazba, zásady konstruktivismu při tvorbě projektů. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro konkrétní cílovou skupinu (např. pro část pedagogického sboru jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • nadefinovat a v praktických příkladech rozlišit funkce EUR v projektu
  • vytvořit seznam nezbytných položek projektu (odpovědět na otázku: co by nemělo v projektu chybět?)
  • analyzovat příklady projektů ze škol
  • na základě příkladu aplikovat postup plánování projektu pozpátku

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz