Nabídka pro SŠ27


Název vzdělávacího programu:

Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku – I.

Obsah:

Účastníci se budou zabývat zásadami zavádění, plánování, řízení a vyhodnocování kooperativní výuky - práce s pravidly, způsoby dělení žáků do skupin, cíle a kritéria hodnocení kooperativní práce, dovednosti potřebné pro efektivní spolupráci, rozdíl mezi kooperativní a skupinovou výukou, výběr vhodné metody ve vztahu k cíli kooperativní výuky, skupinová dynamika a její zákonitosti, příklady kooperativních úkolů a jejich analýza, role učitele a role žáka při kooperativním učení„ nepředvídatelné situace" – tzn. jak měnit plán podle okolností, práce s chybou. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro konkrétní cílovou skupinu (např. pro část pedagogického sboru jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • pojmenovat rozdíly mezi kooperativní a skupinovou výukou
  • rozvíjet dovednosti účastníků potřebné pro efektivní řízení kooperativní výuky
  • analyzovat fáze efektivní kooperace ve vztahu ke skupinové dynamice
  • analyzovat a posoudit praktické příklady kooperativní výuky
  • identifikovat dovednosti potřebné pro efektivní spolupráci

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz