Nabídka pro SŠ22


Název vzdělávacího programu :

Jak vytvářet podnětné sociálně – komunikativní prostředí ve výuce

Obsah:

Jak vytvářet podnětné sociálně – komunikativní prostředí - témata: práce s pravidly, jazyk popisný a hodnotící, komunikační bariéry, bezpečné prostředí - podpora mozkově-kompatibilního prostředí, osobnostní a sociální výchova – třída jako společenství, posilování vztahu mezi učitelem a žákem, podpora sebeúcty žáků a péče o vztahy ve třídě, prevence sociálně patologických jevů, rozvoj sociálních dovedností, diskusní techniky, nonverbální komunikace. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro konkrétní cílovou skupinu (např. pro část pedagogického sboru jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • rozvíjet komunikační a moderační dovednosti účastníků
  • pojmenovat na konkrétních příkladech komunikační bariéry učitele
  • podpořit účastníky v efektivním využívání diskuse - jako učební strategie
  • pojmenovat význam a potenciál užívání popisného jazyka (nejen ve školní praxi)
  • rozvíjet dovednost účastníků používat popisný jazyk
  • demonstrovat na praktických příkladech využití technik OSV a diskusních technik ve škole

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz