Nabídka pro SŠ21


Název vzdělávacího programu:

Pedagogicko-psychologická východiska výuky – individuální vzdělávací potřeby

Obsah:

Jak diagnostikovat temperament, typy inteligencí i učební typy a styly, jak tyto jinakosti ve výuce zohledňují různé metody a formy aktivního učení i různé přístupy vyučujících, vztah mezi učebním stylem učitele a učebními styly žáků, význam podpory celoživotního učení a rozvoje klíčových kompetencí, přehled speciálních vzdělávacích potřeb s odkazy na legislativní předpisy MŠMT. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro konkrétní cílovou skupinu (např. pro část pedagogického sboru jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • určit svůj učební typ (styl) a sepsat způsoby, kterými lze učební typ (styl) zohlednit při vlastním učení
  • seznámit se s dalšími pohledy na vzdělávací potřeby žáků (typy inteligence a temperament) a posoudit jejich souvislost s tématem individualizace a diferenciace výuky
  • na praktických příkladech si vyzkoušet a analyzovat principy fungování metod a forem aktivního učení ve vztahu k individuálním charakteristikám žáků

Hodinová dotace:

8 hodin

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz