Nabídka pro SŠ20


Název vzdělávacího programu :

Pedagogicko-psychologická východiska výuky – když se mozek dobře učí

Obsah:

Jak vědomě utvářet ve výuce mozkově kompatibilní prostředí – tedy rozumět tomu, kdy a jak se mozek dobře učí (nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost výběru, přiměřený čas, obohacené prostředí, spolupráce, okamžitá zpětná vazba, dokonalé zvládnutí), jak stanovovat cíle vzdělávání (SMART, Bloomova taxonomie), vnitřní a vnější motivace žáka k učení a jejich důsledky. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro konkrétní cílovou skupinu (např. pro část pedagogického sboru jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • pojmenovat základní důvody proč vytvářet mozkově kompatibilní prostředí
  • vyvodit vztah mezi mozkově kompatibilním prostředím a individualizací výuky
  • na praktických příkladech si vyzkoušet základní způsoby a prostředky jak vytvářet mozkově kompatibilní prostředí
  • analyzovat příklady výukových cílů vzhledem k podpoře mozkově kompatibilního prostředí

Hodinová dotace:

6 hodin

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz