Nabídka pro SŠ15


Název vzdělávacího programu:

Jak reflektovat vlastní práci – II.

Obsah:

Tématy této dílny jsou pozorování a vyhodnocováním kvality pedagogických kompetencí – standardy kvality pedagogické práce ISSA a další nástroje popisující kvalitu práce učitele, pravidla efektivního pozorování ve třídě, interpretace x pozorování, kritéria hodnocení učitelovi práce, které sám identifikoval, vzájemné hospitace a systém jejich zavádění, analýza vlastních vzdělávacích potřeb. Dílna je určena pro účastníky 1. části semináře i pro pokročilejší zájemce. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • popsat vývoj standardu pedagogické práce ISSA
  • porovnat alespoň 2 nástroje pro hodnocení kvality práce učitele
  • vytvořit příležitost a poskytnout podporu pro vzájemné hospitace učitelů na škole
  • simulovat proces poskytování kolegiální podpory a zpětné vazby
  • vytvořit vlastní plán pro sebereflexi a rozvoj

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz