Nabídka pro SŠ11


Název vzdělávacího programu:

Projektová dílna – tvorba vyučovacího projektu

Obsah:

Účastníci budou v rámci této projektové dílny na základě předchozích zkušeností individuálně (nebo v malých skupinách) vytvářet vlastní projekt na míru konkrétní cílové skupině, budou mít k dispozici podpůrné aktivity na cestě k produktu, fázování procesu tvorby, zpětnou vazbu od účastníků a lektora pomocí předem stanovených kritérií hodnocení. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • vyzkoušet si (v roli žáka) realizovat část projektu (úvodní fázi)
  • porovnat různé přístupy k tvorbě projektů
  • vytvořit seznam kritérií kvalitního projektu
  • vytvořit v oborových skupinách (individuálně) návrh vlastního projektu a poskytnout na něj průběžnou zpětnou vazbu

Hodinová dotace:

8 hodin

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz