...pro SŠ

Následující akreditované semináře jsou připraveny pro realizaci na jednotlivých SŠ a SOU, jde o semináře vhodné pro celé pedagogické týmy, nebo jejich části. Mezi hlavní výhody takto realizovaných seminářů patří:

  • realizace přímo v prostorách jednotlivých škol
  • podpora společné kultury školy, efektivity výukových postupů
  • cíle a obsah semináře je přizpůsobován potřebám jednotlivých pedagogických týmů (po domluvě s vedením školy či se zástupci pedagogů)
  • ušetření času na cestě pedagogů
  • organizační jednoduchost (seminář na klíč)
  • nižší finanční náročnost DVPP viz bližší informace 

Kalkulaci ceny vám připravíme dle vašeho konkrétního požadavku. 
Více informací získáte u Hany Žežulové na tel. čísle 725 345 669, nebo pište na vzdelavani@jobinovace.cz.

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz