Nabídka pro MŠ

Název vzdělávacího programu:

Týmová spolupráce v mateřské škole nejen při tvorbě ŠVP

Obsah:

Vzdělávací akce vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání formulovaných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Bude realizována formou praktické dílny (tréninkovými metodami), tak aby účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi svojí MŠ. Samotný seminář bude vystavěn na týmové spolupráci účastníků.

Tématy budou:

role v týmu a jejich charakteristika, identifikace týmové role u každého z účastníků prostřednictvím testu, silné a slabé stránky jednotlivých týmových rolí a jejich využití ve školní praxi při řešení týmových úkolů. Program bude zaměřen na postupy týmové spolupráce vhodné při tvorbě a aktualizaci školního vzdělávacího programu, na efektivní plánování v týmu, na využití týmové spolupráce v rámci pracovních porad. Součástí semináře bude také výměna zkušeností mezi účastníky, příklady dobré praxe z oblasti týmové spolupráce některých MŠ.

Vzdělávací cíl:

Účastníci:

  • se seznámí s rolemi v týmu
  • identifikují svoji vlastní roli v týmu
  • vyzkouší si týmovou spolupráci jako přístup při tvorbě a aktualizaci ŠVP
  • se seznámí s možnostmi využití týmové práce v mateřské škole (při společném plánování, v rámci pracovních porad...)
  • porovnají své zkušenosti s týmovou spoluprací s kolegy z jiných mateřských škol

Hodinová dotace:

8 hodin

Cílové skupiny

učitelé MŠ

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz