Podpora užšího týmu

„Dva jsou lepší než jeden, pokud oba jednají jako jeden. Pokud věříte, že dva jsou více než jeden, zkuste si představit, co dokáže vytvořit tým, který jedná jako jeden.“   Mike Krzysewski

“Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně.”   Margaret Carty

 

Jak vyřešit, kam se má škola ubírat a jak toho má dosáhnout, jak posilovat procesy vedoucí ke zlepšování vzdělávacích výsledků dětí, jak ve škole nastavovat komunikační kanály a spolupráci, jak řešit vzdělávání, jak posilovat v roli lídry, jak pracovat s kulturou školy, to vše je podstatou podpory určené vedení škol - řediteli, zástupcům, případně vedoucím učitelům či jiným klíčovým pracovníkům.

 
Pro více informací či dohodnutí schůzky nás kontaktujte:
 
                                                                                            Mgr. Hana Žežulová
                                                                                            
                                                                                            - email: vzdelavani@jobinovace.cz 
                                                                                            - mobil: +420 725 345 669
2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz