Komplexní podpora školy

Komplexní podporu školy chápeme jako dlouhodobou a komplexní péči o celý tým včetně vedení. Jejím cílem je upevnění či posílení kultury školy v souladu s jejím posláním a cíli. Stavíme ji na míru podle potřeb, zaměření a možností vaší konkrétní školy.

Obsahuje idnividuální podporu pro ředitele, užší i širší tým a s ohledem na potřeby a záměry školy vytvořené sady seminářů a kurzů a také mentorskou popř. supervizní podporu pro malé skupiny či jednotlivce. Tato podpora má systémový charakter, kde jsou jednotlivé složky provázané a obsahově vyplývají jedna z druhé, abychom společně dosáhli co největšího synergického efektu.

Pomáháme lidem profesně růst, vytvářet kooperativní bezpečné prostředí pro zvětšování jejich potenciálu, porozumět významu sdílení poslání a vize a společně tak posouváme kulturu školy směrem k větší otevřenosti, spolupráci a především vyšší kvalitě vzdělávacího procesu dětí i dospělých.

Pozvěte našeho konzultanta, který s vámi proberete vaše záměry, zaměření, možnosti a délku podpory a způsoby, jak na ni získat finanční prostředky. Poskytne vám také kontakty na ředitele škol, kteří již podobnou podporu využili a mohou poskytnout reference a sdílet s vámi své zkušenosti.

 
Pro více informací či dohodnutí schůzky nás kontaktujte:
 
                                                                                            Mgr. Hana Žežulová
 
                                                                                            - email: vzdelavani@jobinovace.cz 
                                                                                            - mobil: +420 725 345 669
2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz