Individuální podpora ředitelů

Řada ředitelů si v kontextu každodenních zkušeností i dalšího vzdělávání uvědomuje, že nestačí školu jen řídit, ale že daleko efektivnější je školu vést ve smyslu skutečného leadershipu, tedy vůdcovství, které vytváří prostor pro růst a uplatnění potenciálu členů týmu, což v konečném důsledku výrazně usnadňuje naplňování poslání školy. Ředitel-lídr vede svůj tým, dokáže budovat jeho potenciál tak, aby učitelé spolupracovali a zároveň pracovali samostatně, přejímali zodpovědnost a byli iniciativní v prostředí s vysokými psychickými nároky, kde lidé často fungují na hranici svých sil.

Ředitelům škol poskytujete supervizní, konzultantskou a mentorskou podporu, společně vytváříme prostor pro péči o lidské zdroje a rozvoj školy v kontextu její vize. Hledáme hranice, kdy je třeba více vést a kdy je užitečné řídit. Pomáháme získat větší komunikační pohodu a jistotu při vedení porad, hospitací a zvládání náročných komunikačních situací s kolegy, rodiči či dětmi.

 
Pro více informací či dohodnutí schůzky nás kontaktujte:
 
                                                                                            Mgr. Hana Žežulová
                                                                                            
                                                                                            - email: vzdelavani@jobinovace.cz 
                                                                                            - mobil: +420 725 345 669
2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz