E-learningový kurz pro interní i externí mentory

Vítejte v e-learningovém kurzu, který vznikl v rámci projektu "Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory" (OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 48).

 

Tento kurz si klade za cíl posilovat znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje budoucích i stávajících (interních i externích) mentorů potřebné k podpoře profesního rozvoje pedagogů, a tak zvyšovat kvalitu výuky.

  

Vstup do kurzu pro mentory

 
Podrobně jsou cíle uvedeny v úvodu každé z osmnácti lekcí. Všechny použité videozáznamy vznikly v průběhu projektu "Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory", cílem tohoto projektu bylo mj. podporovat učitele-lídry, kteří  by na svých i ostatních školách mohli díky získaným znalostem i dovednostem efektivněji podporovat své kolegy a kolegyně: při zavádění inovací do výuky, při utváření bezpečného prostředí pro učení, v rozvoji individualizovaného způsobu plánování a realizaci individualizované výuky, při využívání rozmanitých forem práce i metod aktivního učení, při podpoře učitelů ve využívání hodnocení ve formativní funkci apod. Videa vznikla přibližně v polovině projektu, tedy ve chvíli, kdy klienti měli za sebou 2-3 návštěvy mentora, jejich zakázky byly v některých případech již velmi přesně specifikované, někdy se ještě proměňovaly. Pro potřeby kurzu byly zakázky a cíle podpory upraveny či změněny tak, aby vytvořily rozmanité příležitosti pro tréningové situace, ve kterých mentoři mohou trénovat některé vybrané dovednosti. 

 

Do kurzu vstoupíte kliknutím na obrázek!

Pro vstup do dalších e-learningových kurzů (Projektové vyučování, Metody aktivního učení, Vzduchoplavec Kráčmera) je třeba se zaregistrovat. (zde) Po registraci získáte přístup do záložky METODICKÁ PODPORA v pravém sloupci.

 

 

Účastník kurzu bude mít např. příležitost:

  • reflektovat vlastní zkušenosti s mentoringem, a to v roli interního i externího mentora i klienta
  • vymezit základní podmínky a pravidla pro bezpečný, efektivní, smysluplný mentoring
  • trénovat mentorské dovednosti - kladení otevřených otázek, aktivní naslouchání, poskytování popisné zpětné vazby, vést strukturovaný rozhovor, stanovování cílů (formulace zakázky) mentorské podpory, parafrázovat, shrnovat, zaznamenávat mentorské setkání – psát mentorskou zprávu,...), jak reagovat ve vybraných náročných situacích
  • posilovat své dovednosti zaměřovat se při pozorování výuky klienta na zakázku a vést si užitečnou evidenci
  • rozpoznávat rizika a příležitosti zakázky klienta
  • hledat silné stránky klienta a dát mu k nim popisnou zpětnou vazbu
  • rozlišovat v mentorské zprávě hodnotící a popisný jazyk, posoudit funkčnost užití popisného jazyka, inspirovat se při psaní mentorských zpráv...
2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz