Co je mentoring

foto

 

„Mentoring je pocta! Kromě lásky není většího daru,

kterým můžeme druhé obdarovat, než je dar podpory růstu.“

 Marshall Goldsmith

 

MENTORING je typ odborné podpory, při němž zkušený odborník – MENTOR – pomáhá méně zkušenému kolegovi či klientovi – MENTEEMU v profesním růstu. V širším kontextu může být mentoring vnímán nejen jako vytváření prostředí pro profesní a osobní rozvoj, ale také jako cesta k daleko efektivnější komunikaci v pracovních i osobních vztazích. Mentorský rozhovor je založen na kladení otevřených podpůrných otázek, které vedou menteeho k přemýšlení o skutečných cílech, důvodech a možnostech, jak dělat věci jinak a lépe, a o tom, jak plně využít svůj potenciál.

MENTORING vnáší do komunikace daleko větší sociální pohodu tím, že mění komunikační vzorce. Učí stanovovat cíle, které jsou smysluplné a dosažitelné v zóně nejbližšího vývoje. Učí pokládat otevřené podpůrné otázky, které nevytváří tlak, ale prostor pro vyjádření v bezpečném a otevřeném prostředí, čímž se výrazně klidní složité komunikační situace a přináší do nich větší jistotu.

Spolupráce mentora s menteem má obvykle několik fází:

  • Formulace zakázky a stanovení konkrétního a měřitelného cíle v oblasti, v níž se mentee chce posunout
  • Prozkoumávání reality, tedy situací, kdy se věc projevuje, k užitku bývá pozorování ve třídě
  • Reflexe a plánování, kdy je potřeba nastavit konkrétní realizovatelné kroky, které povedou k posunu
  • Realizace plánu v praxi, kdy se uvádí do života jednotlivé kroky a mentor nadále formou pravidelných setkání poskytuje podporu, posiluje reflexi a pomáhá uskutečňovat plán

Pokud vás téma mentoringu zaujalo a chcete vědět víc, přečtěte si naše články o mentoringu v elektronické verzi časopisu Řízení školy - O mentoringu - část 1, 2, 3, 4, 5.

Elearningoví nadšenci mohou využít náš On-line seminář o mentorignu.

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz