MENTORING

  

„Mentoring je pocta! Kromě lásky není většího daru,

kterým můžeme druhé obdarovat, než je dar podpory růstu.“

 Marshall Goldsmith

 

Věříme, že MENTORING je typ podpory, která dokáže proměňovat naše učení i kulturu školy. Věříme, že pomáhá vytvářet prostředí pro profesní i osobní rozvoj a že je cestou k daleko efektivnější komunikaci v pracovních i osobních vztazích. Učitelé, kteří využívají mentorské dovednosti, pomáhají růst žákům i svým kolegům, lépe plánují a vyhodnocují své učení. Ředitelům škol poskytuje mentoring neocenitelné nástroje pro efektivní vedení pedagogického sboru. Uplatňování principů mentoringu při vedení školy vytváří kooperativní bezpečné prostředí, a tím i funkční rámec pro změnu a sdílení kultury, v níž otevřenost a spolupráce je normou, kde se lidé učí jeden od druhého, kde zvětšují potenciál svůj i ostatních a dosahují lepších vzdělávacích výsledků.

Pokud vás téma mentoringu zaujalo a chcete vědět víc, přečtěte si naše články o mentoringu v elektronické verzi časopisu Řízení školy - O mentoringu.

Z tohoto prostředí vyrůstají lídři, kteří pomáhají posouvat kulturu školy a naplňovat její cíle.

 

    co je mentoring  mentorská podpora

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz