"Metody aktivního učení"

R. 2008 - 2012: „Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků“.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

Obecné informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu 11 základních a středních škol v Královéhradeckém kraji  formou vzdělávání v metodách aktivního učení a kooperativní výuky. Každé škole bude poskytnuta podpora ve formě konzultací, mentoringu a supervizí. 

 

Aktivita 1 - Analýzy na školách 

- Každá škola prošla analýzou  vzdělávacích potřeb, kdy byly identifikovány její potřeby, očekávání od vzdělávacího procesu - více informací zde

Aktivita 2 - Školení a podpora lektorů

  • Setkávání lektorského týmu - I lektoři potřebují sdílet své zkušenosti, podpořit - více informací zde

 

  • Školení metodiků z jednotlivých škol - Z každé školy se školení v metodách aktivního učení a kooperativní výuky zúčastnili 1 -  2 pedagogičtí pracovníci -  více informací zde

 

  • Školení lektorů v mentoringu - I lektoři se potřebují dál vzdělávat, získavat nové poznatky, proto mají možnost zúčastnit se školení v mentoringu. MENTORING je moderní způsob vedení a učení dospělých. Více informací zde.

foto z mentoringu:

 

 

Aktivita 4 Školení učitelů

Seminář pro vedení školy - více informací zde

Semináře a mentorská podpora na jednotlivých školách - přehled realizovaných akcí zde

Fota ze školení k nahlédnutí zde

Vyjádření škol k mentoringu - k nahlédnutí zde

Spolupracujeme:

Podporují nás:

  

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz