Nabídka pro MŠ

Popis vzdělávacího programu

 

  1. Název vzdělávacího programu:

 

Týmová spolupráce v mateřské škole nejen při tvorbě ŠVP

 

  1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

 

Vzdělávací akce vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání formulovaných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Bude realizována formou praktické dílny (tréninkovými metodami), tak aby účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi svojí MŠ. Samotný seminář bude vystavěn na týmové spolupráci účastníků.

Tématy budou: role v týmu a jejich charakteristika, identifikace týmové role u každého z účastníků prostřednictvím testu, silné a slabé stránky jednotlivých týmových rolí a jejich využití ve školní praxi při řešení týmových úkolů. Program bude zaměřen na postupy týmové spolupráce vhodné při tvorbě a aktualizaci školního vzdělávacího programu, na efektivní plánování v týmu, na využití týmové spolupráce v rámci pracovních porad. Součástí semináře bude také výměna zkušeností mezi účastníky, příklady dobré praxe z oblasti týmové spolupráce některých MŠ.

 

  1. Vzdělávací cíl:

 

Účastníci:

  • se seznámí s rolemi v týmu

  • identifikují svoji vlastní roli v týmu

  • vyzkouší si týmovou spolupráci jako přístup při tvorbě a aktualizaci ŠVP

  • se seznámí s možnostmi využití týmové práce v mateřské škole (při společném plánování, v rámci pracovních porad…)

  • porovnají své zkušenosti s týmovou spoluprací s kolegy z jiných mateřských škol

 

  1. Hodinová dotace: 8 hodin

 

cílové skupiny:

učitelé MŠ

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme:

Podporují nás:

  

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz