Ohlasy na Letní školu 2015 

 Proč mělo smysl, že jsem se letní školy zúčastnil/a?

 • Dalo by se říci, že se mi "rozsvítilo". Zdálo se mi časově náročné individualizovat, ale zde jsem zjistila, že v mé výuce probíhá individualizace dávno a dost. Získala jsem ale ještě nové konkrétní návrhy a nápady od kolegů i lektorky. Vlasta
 • Ujasnila jsem si, jak čtenářské dílny vést. Získala jsem řadu podnětů, takže se už těším na dílny se svými žáky. Díky lektorkám za velmi příjemné a uvolněné prostředí, kdy se snad nikdo nebál sdílet své názory. Hana
 • Získala jsem inspiraci, jak vést hodiny literatury jinak, jistotu, že výzva 56 nebude problém a zároveň motivaci inspirovat k dílnám čtení další. Pavlína
 • Určitě ano, protože jsem si neuměla představit, jak takovou dílnu vést. Teď ano a moc se na to těším. Jitka
 • Na Letní školu Job jsem se přihlásila z důvodu nutnosti realizovat čtenářské dílny, původně se mi zdálo školení drahé a zbytečné - říkala jsem si, že to raději za ty peníze z projektu nakoupíme více knih. Ale teď toho nelituji! Program byl velmi dobře promyšlený, srozumitelný a jednotlivé části na sebe navazovaly. Získala jsem komplexní informace o čtenářské dílně - cíle, strukturu, možnosti, podstatu ... Získala jsem i informace o náležité administraci projektu č. 56. A navíc jsem došla k názoru, že v dílnách chci pokračovat i po projektu a že se s tím měla začít již dřív. Velmi mě také pomohla burza nápadů - mám mnoho námětů pro ostatní kolegy i sama k ověření. Alena
 • Protože mám ráda jasno ve věcech, které mě lákají, před ostrým startem. Dagmar
 • Větší znalosti o mentoringu, mnoho dovedností, které se ho týkají. Možnost si tyto dovednosti v bezpečném prostředí trénovat. Irena

Co bych chtěl/a vzkázat lektorkám/ům?

 • Celý týme, děkuji za profesionalitu, inspirativní atmosféru, celá letní škola byla velkým přínosem - i v navázání kontaktů. Pavlína
 • Ráda Vás vždycky vidím, slyším, pozoruju. Učím se od Vás v každém okamžiku, kdy jsem s Vámi.Dagmar
 • Káťo a Zdeňku, bylo úžasné sledovat, jak se vzájemně doplňujete. Děkuji za podporu, která se mi z vaší strany dostala. Velmi oceňuji váš přínos vlastních zkušeností a prožitků. Barbora
 • Děvčata, byla jste báječná profesně i lidsky. Díky. Marcela
 • Letos to bylo uvolněnější a moc příjemné. Vyzařovala z vás energie, kterou jsem si taky odvezla.Jana

 Jaký vliv na mou praxi bude mít tato letní škola?

 • 1. Postupně chci měnit systém hodnocení. Jana
 • Pravidla a prvky z mentorského rozhovoru použiji v komunikaci s rodiči. Na triádách (schůzky žák-rodič-učitel) se budu řídit pravidly mentoringu a metodou GROW. Více se zaměřím na kladení otevřených otázek ve výuce směrem k žákům. Nadále budu používat popisný jazyk a více pokládat otevřené otázky a méně tlačit na pilu při řešení problémů. Uvědomila jsme si, že po určení cíle je nezbytné si ho přesně definovat, než začnu hledat možnosti.  Barbora 
 • Určitě se posunu v oblasti hodnocení, už se nechci vracet před popisnou zpětnou vazbu. Vlasta
 • Připravím novou tabulku kritérií pro klasifikaci, kterou obdrží rodiče na konzultaci. Kateřina
 • Už mi jsou jasné čtenářské úkoly, které nyní budou různorodější. Hana
 • Pravidla a prvky z mentorského rozhovoru použiji v komunikaci s rodiči. Na triádách (schůzky žák-rodič-učitel) se budu řídit pravidly mentoringu a metodou GROW. Více se zaměřím na kladení otevřených otázek ve výuce směrem k žákům. Nadále budu používat popisný jazyk a více pokládat otevřené otázky a méně tlačit na pilu při řešení problémů. Uvědomila jsme si, že po určení cíle, je nezbytné si ho přesně definovat než začnu hledat možnosti. Barbora
 • Rozhodně pravidelně zařadím čtenářské dílny.  Dita

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz